מרדכי - חסקל | משרד עורכי דין | ממשל תאגידי וליווי שוטף

ממשל תאגידי וליווי שוטף

ממשל תאגידי וליווי שוטף

לצוות MH ניסיון רב ומגוון בליווי שוטף של חברות ושותפויות בכל ההיבטים התאגידיים הרלוונטיים ובסוגיות ממשל תאגידי, משלב היזמות ועד שלב ההנפקה לציבור.
אנו עובדים באופן צמוד עם יזמים, מנהלים, חברי דירקטוריון ובעלי שליטה בתאגידים, ומייעצים להם בנוגע להיבטים השונים בחייו של התאגיד, ובהם:
 1. בחירת הדרך הנכונה להתאגדות (עוסק מורשה, חברה, שותפות או אחרת), רישום התאגיד, עריכת מסמכי היסוד (תקנון, הסכמי מייסדים וכיוצ"ב), פתיחת חשבונות בנק ותיקי מס.
 2. ניהול מערכות היחסים מול אורגני החברה השונים: ההנהלה, הדירקטוריון ואסיפת בעלי המניות.
 3. מימון שוטף וגיוסי הון וחוב מיוחדים.
 4. עסקאות עם בעלי עניין בתאגיד, לרבות נושאי משרה, דירקטורים ובעלי שליטה.
 5. פטור, שיפוי וביטוח לנושאי משרה ולדירקטורים.
 6. זכויות וחובות של נושאי משרה, דירקטורים ובעלי מניות.
 7. חלוקת דיבידנדים ורכישות עצמיות.
 8. דיווחים לרשם החברות, וכן, במקרה שמדובר בתאגיד שניירות הערך שלו נסחרים בבורסה, דיווח למשקיעים, לרשות ניירות ערך ולבורסה.
 9. עסקאות מיזוג ורכישה וניסיונות השתלטות.
 10. ליווי משברים ביחסים בין ההנהלה, הדירקטוריון, בעלי המניות ונושי החברה.
 11. תוכניות אכיפה וציות.
אנו מנוסים בייעוץ לחברות פרטיות וציבוריות, קטנות וגדולות, לרבות חברות הזנק (חברות סטארט אפ - Startup Companies) הפועלות בענפים מגוונים (חברות החזקה, תקשורת, ביומד, תוכנה, טכנולוגיה, אינטרנט, פיננסים, שירותים, מסחר, תעשיה ונדל"ן).​
לאורך השנים צברנו ניסיון משמעותי בהתמודדות ובהצעת פתרונות לאתגרים שמציבה הרגולציה התאגידית (שהופכת לסבוכה יותר ויותר) בפני הפעילות והמטרות העסקיות של התאגיד.
במציאות התאגידית הלוחצת, אנו מקפידים על זמינות גבוהה בעבור לקוחותינו, ועל מתן מענה בלוחות זמנים התואמים את המציאות העסקית המהירה, מבלי לוותר – כמובן – על רמת מקצועיות גבוהה. 

צרו עמנו קשר:
סרטונים
קבצים מצורפים
קישורים