מרדכי - חסקל | משרד עורכי דין | תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

עדכון אחרון: 5  ביולי 2016

אנו, מרדכי – חסקל, משרד עורכי דין (להלן: "MH", "המשרד", "אנחנו") מברכים אותך (להלן: "המשתמש(ים)" או "אתה") על שימושך באתר האינטרנט שלנו שכתובתו: office@mhlawyers.co.il (לרבות הדומיינים המשניים) (להלן: "האתר"). באתר שלנו מוצג מידע בסיסי בנוגע למשרדנו וכן מידע משפטי. כל משתמש באתר רשאי להשתמש באתר בהתאם לתנאים ולהוראות המצוינים במסמך זה. 

1.       הסכמה לתנאי השימוש

בכניסתך, התחברותך או שימושך באתר, הנך מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות של האתר, אשר זמינה בלינק הבא  (להלן, ביחד: "התנאים") אתה מסכים כי התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש באתר ואתה מאשר כי התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין MH לבינך.

שים לב: השימוש באתר נועד למשתמשים מעל גיל 13 בלבד. אם אינך מעל גיל 13 - אינך רשאי להשתמש באתר.

אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע מכניסה או מהתחברות או משימוש באתר, בכל אופן.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

2.       האתר

האתר מספק מידע מקיף בנוגע למשרד, למחלקות המקצועיות השונות בו, לשותפיו ולעורכי הדין, לרבות כל תוכן הנוגע במשרד, כגון פרטי קשר, תכנים מיוחדים או מקצועיים, מסמכים, מלל, קבצים, לוגואים, אייקונים, תמונות, מאגרי נתונים, נתונים טכניים, ידע, מפרטים, ה-"look and feel" של האתר, ממשק, GUI, תכונות אינטראקטיביות, גרפיקה ומאפיינים אחרים אשר זמינים באתר או דרכו (להלן, ביחד: "התוכן"). כמו כן, האתר מאפשר למשתמשים ליצור עמנו קשר באמצעות טופס יצירת קשר המצוי באתר (להלן: "טופס יצירת קשר").

                                                                                                         

כל הזכויות בתוכן המופיע באתר שמורות ל-MH או ניתנו לה ברישיון כדין.

שים לב: האתר נועד לצרכי מידע כללי על המשרד בלבד. אף שהמידע באתר עשוי להתייחס לסוגיות משפטיות או לחדשות בתחום המשפט, אין לראות מידע זה כייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ככזה. כמו כן, האתר לא נועד לצרכי שידול וכמובן שאין בו כדי ליצור יחסי עורך דין-לקוח. כמו כן, כל מידע המועבר בין המשרד לבין המשתמש (בין אם באמצעות האתר ובין אם במסגרת תכתובת אלקטרונית הנשלחת דרך האתר) אין בו כדי ליצור יחסי עורך דין-לקוח. כל התכתבות בין הצדדים במסגרת האתר או בקשר אליו לא תיחשב כסודית. כל משתמש באתר זה לא יפעל או יימנע מלפעול על סמך המידע הכלול באתר, מבלי להתייעץ עם עורך דין. למשרד אין כל שליטה או אחריות על פעולות או מחדלים שבוצעו או שלא בוצעו על סמך המידע והתוכן שבאתר.

 

האתר והתוכן ניתנים לך "כמות שהם" ("AS IS"). המשרד לא יהיה אחראי לאי אלו נזקים שנגרמו לך או לכל אדם אחר כתוצאה או בקשר לשימושך באתר ו/או בתוכן. שימושך באתר ו/או בתוכן הוא באחריותך בלבד.

3.       שימושים אסורים

פעולות מסוימות אסורות בעת השימוש באתר. אי עמידה בהוראות המצוינות להלן אף עשויה לחשוף את המשתמש לחבות אזרחית ו/או פלילית.

אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לכל צד שלישי), אלא אם הדבר הותר במפורש על פי תנאי שימוש אלה: (א) להשתמש באתר ו/או בתוכן לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה; (ב) להשתמש באתר ו/או בתוכן למטרות מסחריות או שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של MH בכתב ומראש; (ג) להסיר או להפריד מהתוכן ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של MH או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®), והנך מצהיר ומתחייב בזאת כי תציית לכל החוקים החלים בעניין זה; (ד) להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, זחלן, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע; (ה) לפגוע או לשבש בפעולת האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים או רשתות כאמור; (ו) להצהיר הצהרות שקריות או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלך לכל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי המשרד משויך אליך בכל דרך שהיא, תומכת בך, באתר שלך, בעסקך או בהצהרותיך, או להציג מידע שקרי או לא מדויק אודות האתר או המשרד; (ז) לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האתר; (ח) לעקוף את כל האמצעים בהם אנחנו משתמשים על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר; (ט) להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או  להפריד כל חלק בתוכן או באתר, או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת - של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של MH, לרבות קניין רוחני של MH (כהגדרתו של מונח זה להלן), בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאים ו/או על פי כל דין החל, המתיר פעולות אלו במפורש; (י) לעשות כל שימוש בתוכן בכל אתר אחר או רשת מחשבים, לכל מטרה, ללא הסכמה של MH בכתב ומראש; (יא) ליצור סביבת דפדפן או לתחם (frame) או ליצור העתק (mirror) או לבצע inline linking לכל חלק מהאתר ללא הרשאה מפורשת של MH, בכתב ומראש); (יב) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר (יג) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן (יד) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאתר או לתוכן, כל וירוס, "תולעת", סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה, ציוד תקשורת, קוד או רכיב;; ו/או (טז) להפר אי אלו מהתנאים.    

4.       פנייה אלינו באמצעות האתר

על מנת לבקר באתר אין צורך להיות משתמש רשום. עם זאת, על מנת לפנות אלינו באמצעות האתר, יהיה על המשתמש למלא טופס יצירת הקשר הנמצא ב www.mhlawyers.co.il. עליך למסור מידע מדויק ומלא בטופס זה.

5.       מדיניות פרטיות

המשרד מכבדת את הפרטיות של המשתמשים ומחויב להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמו. אנחנו מאמינים כי למשתמשים שלנו יש את הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בשעת השימוש באתר. מדיניות איסוף המידע לסוגיו מתוארת במדיניות הפרטיות שלנו, המשולבת בתנאי שימוש אלה על דרך ההפניה. הנך מסכים ומאשר כי המשרד יעשה שימוש במידע אישי אשר העברת ו/או הנגשת לחברה בהתאם למדיניות הפרטיות. אם בכוונתך להיכנס או להתחבר או להשתמש באתר עליך לקרוא תחילה ולהסכים למדיניות הפרטיות.

6.       זכויות קניין רוחני

האתר, התוכן והנכסים הקנייניים שלMH  וכל זכויות קניין רוחני הנוגעות להם, לרבות אך לא רק, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סודות מסחר, שמות מתחם, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (להלן, ביחד: "הקניין הרוחני") הם בבעלות MH ו/או נמסרו לה ברישיון ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני אחרים ועל ידי אמנות והסכמים בינלאומיים. כל זכות שלא הוקנתה לך במפורש על פי הסכם זה תישמר בידי MH ונותני הרישיון שלה.

תנאי שימוש אלה אינם מקנים לך זכות בקניין הרוחני שלMH , אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת וניתנת לביטול. אף הוראה בתנאים לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של MH על פי כל דין.

היה ותספק לMH משוב, פידבק, הערה או הצעה כלשהי לגבי האתר ("פידבק"), MH תהיה זכאית לקבל רישיון בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי, כלל עולמי ובלתי הדיר לשלב את הפידבק בכל המוצרים השירותים הנוכחיים או העתידיים של MH, וMH- תהיה זכאית להשתמש, ללא קבלת אישורך, בפידבק לכל מטרה שהיא וכל זאת מבלי להעניק לך כל תמורה. הנך מאשר כי הפידבק יחשב כמידע שאינו סודי. כמו כן, הנך מצהיר כי הפידבק אינו כפוף לתנאי רישיון אשר יש בהם כדי לחייב את MH לעמוד בחובות נוספות בקשר למוצריה ו/או לשירותיה המשלבים את הפידבק.

 

 

7.       סימני מסחר ושמות מסחריים

"MH", "MHTM", הלוגואים של MH ושאר המזהים הקניינים המשמשים את MH בקשר עם האתר (להלן: "סימני המסחר של MH") הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של MH, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובין אם ניתנים לרישום ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהים אחרים וסמלים מסחריים אחרים (לרבות לוגו כזה או אחר) העשויים להופיע באתר שייכים לבעליהם ("סימני מסחר של צדדים שלישיים").  סימני מסחר של צדדים שלישיים מובאים באתר (אם בכלל) למטרות הצגה, תיאור וזיהוי בלבד. לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של MH או בסימני המסחר של צדדים שלישיים ולכן עליך להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו, אלא אם כן הותר אחרת בתנאי שימוש אלה.

8.       זמינות האתר

זמינות ותפקוד האתר תלויים במספר גורמים, כגון רשתות תקשורת.  MH אינו ערב לכך שהאתר יפעל ו/או יהיה זמין בכל עת ללא הפרעות, ללא שגיאות או כי האתר יהיה חסין מגישה אסורה.

9.       שינויים באתר

MH שומר לעצמו את הזכות לבצע באתר תיקונים, הרחבות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר ללא הודעה מוקדמת ובכל עת. בנוסף, הנך מאשר בזאת כי התוכן כפוף לשינויים ועשוי להיות מוסר מן האתר בכל עת, מבלי לתת לך כל הודעה על כך מראש. הנך מסכים כיMH  לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל שינוי, השעיה או הפסקת פעולת האתר או התוכן.

10.   הפרת זכויות יוצרים ותוכן

MH מכבד את זכויות הקניין הרוחני של אחרים. אם אתה סבור שיצירתך הועתקה בכל אופן המהווה הפרת זכויות יוצרים או כי זכויות הקניין הרוחני שלך הופרו באופן אחר, אנא מסור ל-MH באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני: office@mhlawyers.co.il, מידע מספק בכתב, לרבות, בין היתר, תיאור של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים שלטענתך הופרה, ותיאור של החומר שלטענתך מפר או מהווה בסיס להפרה, אשר יש להסירו או שהגישה אליו צריכה להיות מוגבלת, מידע אשר יאפשר ל-MH לאתר את החומר האמור ופרטי התקשרות על מנת שנוכל ליצור עמך קשר (כגון כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני). אנו נבדוק את בקשתך ונשתדל להשיב בתוך פרק זמן סביר. 

11.   הסרת אחריות

במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, האתר והתוכן ניתנים למשתמשים "כמות שהם" (AS IS). על MH, לרבות שותפים, עורכי דין ועובדים אחרים שלו, ספקיה, מנהליה, קבלני המשנה שלה, גורמים קשורים, נותני הרישיון שלה ושלוחיה (להלן, ביחד: "נציגי MH"), אין כל אחריות או התחייבות מכל סוג שהוא (באופן מפורש או מכללא), לרבות אחריות לזכות בעלות או לאי הפרה או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת, וכן אחריות הנובעת ממהלך העסקים הרגיל או פעולה מסחרית. ייתכן כי מוקנות לך זכויות צרכניות נוספות על פי חוקי מדינתך, אשר אינן ניתנות לשינוי באמצעות תנאי שימוש אלה.

MH אינו מתחייב (א) כי האתר והתוכן הנם או יהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות או הפרעות, או נקיים מוירוסים , פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות תוכנה אחרות, (2) כי הוא יתקן כל שגיאות, תקלות או פגמים באתר, ו/או (3) כי תוצאות השימוש באתר ובתוכן יעמדו בדרישותיך או ציפיותיך.

האתר נועד לצרכי מידע כללי על המשרד בלבד. אף שהמידע באתר עשוי להתייחס לסוגיות משפטיות או לחדשות בתחום המשפט, אין לראות מידע זה כייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ככזה. כמו כן, האתר לא נועד לצרכי שידול וכמובן שאין בו כדי ליצור יחסי עורך דין-לקוח. כמו כן, כל מידע המועבר בין המשרד לבין המשתמש (בין אם באמצעות האתר ובין אם במסגרת תכתובת אלקטרונית הנשלחת דרך האתר) אין בו כדי ליצור יחסי עורך דין-לקוח. כל התכתבות בין הצדדים במסגרת האתר או בקשר אליו לא תיחשב כסודית. כל משתמש באתר זה לא יפעל או יימנע מלפעול על סמך המידע הכלול באתר, מבלי להתייעץ עם עורך דין. למשרד אין כל שליטה או אחריות על פעולות או מחדלים שבוצעו או שלא בוצעו על סמך המידע והתוכן שבאתר.

MH לא יהא אחראי לכל תוצאה הנובעת מתקלות טכניות (לרבות אך לא רק בקשר לקישוריות האינטרנט, עומס קו או שרתים, עיכובים והפרעות קשורים) והנובעות מספקי אינטרנט וטלקומוניקציה. הנך מסכים כי השימוש באתר ו/או בתוכן הנו באחריותך הבלעדית.

היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.

12.   הגבלת אחריות

במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, MH, לרבות נציגי MH, לא יהיו אחראים לכל נזקים, מכל סוג שהוא, לרבות , נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים מכל סוג, על פי כל עילה משפטית (לרבות אך לא רק, חוזית, נזיקית, אחריות קפידה או אחרת) (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק למוניטין, לרווחים,  למידע, או לעסקים) הנובעת מתנאי שימוש אלה, אשר נגרמת או נובעת מהאתר ו/או מהתוכן, משימושך או מאי יכולתך להשתמש באתר ו/או בתוכן, או מכל כל מעשה או מחדל של MH המבוסס על הפרת המצגים או ההתחייבויות של MH הנובעות או הקשורות בתנאים; והכל בין אם MH הודיע לך על אפשרות שנזק כאמור עלול להיגרם ובין אם לאו.

היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית מותרת על פי הדין החל.

13.   שיפוי

הנך מסכים להגן ולשפות את MH ואת נציגיה מפני ונגד כל תביעה, נזק, הפסד, התחייבות, אחריות, הוצאה וחוב (לרבות אך לא רק, שכר טרחת עורך דין) אשר נובעים מ: (א) שימושך באתר ו/או בתוכן שלא בהתאם לתנאי שימוש אלה; (ב) כל הפרה מצדך של תנאי שימוש אלה; (ג) הפרה מצדך של כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני או הזכות לפרטיות של צד שלישי כאמור; ו-(ד) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרמת לצד שלישי אשר קשור לשימושך באתר או בתוכן. מובהר בזאת כי חובת השיפוי האמורה תחול אף לאחר סיום התקשרותך עם MH.

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו שומרים את הזכות הבלעדית לנהל את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין והליך הקשור בשיפוי מצדך, באופן שאינו גורע מחובתך זו, והמחייב אותך לשתף פעולה מלאה איתנו בניהול הליך כאמור. הנך מאשר כי לא תסכים לפשרה בכל עניין הכפוף לשיפוי על ידך מבלי לקבל לכתחילה את הסכמתנו בכתב  לכך.

14.   שינויים בתנאי השימוש

MH רשאיי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את התנאים מעת לעת ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. אנחנו נודיע לך על כל שינוי מהותי בתנאי השימוש, על-ידי החלפת הקישור ל"תנאי השימוש" בעמוד הבית של האתר בקישור ששמו "תנאי השימוש מעודכנים ליום ____" ו/או על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת אותה יתכן והעברת ל-MH במסגרת השימוש באתר. שינויים מהותיים אלה יכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים ממועד ההודעה כאמור. כל שאר השינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון, והמשך השימוש שלך באתר לאחר תאריך העדכון האחרון הנקוב יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך. במידה ונצטרך לשנות את התנאים על מנת לעמוד בדרישות הדין, שינויים אלה יכנסו לתוקף באופן מידי או כנדרש על פי דין, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.

15.   הפסקת פעילות האתר וסיום התנאים

MH רשאי, בכל עת, לחסום את גישתך לאתר ו/או להגביל באופן קבוע את גישתך לאתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות MH על פי כל דין החל.

בנוסף, MH רשאי בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת. הנך מסכים ומאשר כי MH לא יהא אחראי לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או קשורים בהחלטתו להפסיק או להשהות את פעילות האתר.

הוראות תנאי שימוש אלה, אשר על פי טבען שורדות את סיום ההתקשרות בכדי לקיים את מטרות התנאים יישארו בתוקף. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסעיפים בדבר קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וסעיף "כללי" ימשיכו לחול אף לאחר סיום ההתקשרות. 

16.   קטינים

על מנת להשתמש באתר עליך להיות מעל גיל שלוש עשרה (13). אנו שומרים על זכותנו לבקש הוכחת גיל בכל שלב, באופן שנוכל לוודא שקטינים מתחת לגיל שלוש עשרה (13) אינם משתמשים באתר. במקרה שיובא לידיעתנו כי אדם מתחת לגיל שלוש עשרה (13) משתמש באתר, אנו נחסום משתמש זה מלהיכנס לאתר, ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי (כהגדרתו של מונח זה במדיניות הפרטיות שלנו) בנוגע למשתמש כאמור. אנא פנה אלינו לכתובת הבאה: office@mhlawyers.co.il אם הינך סבור כי אספנו מידע אישי מקטינים מתחת לגיל שלוש עשרה (13).

17.   כללי

      (א) תנאי שימוש אלה ממצים את מלוא ההבנות והתנאים שהוסכמו בינך לבין MH בקשר לנושאים המופיעים בתנאים אלה, והם גוברים על כל הסכמות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בעל פה, בינך לבין MH, (ב) כל תביעה בקשר לאתר או לשימוש בו תהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל, ותתפרש על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם), ואף לא תחול עליה אמנת האומות המאוחדות בנוגע לדין האחיד בדבר מכר טובין בינלאומי, (ג) כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך באתר תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. הנך מסכים לוותר על כל ההגנות בדבר היעדר סמכות שיפוט פרסונלית ופורום לא נאות, ומסכים כי כתבי בית דין יומצאו באופן המותר על פי הדין החל ו/או על פי החלטת בית משפט. על אף האמור לעיל, MH רשאי לבקש מתן צווי מניעה בכל בית משפט מוסמך, (ד) תנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עורך דין-לקוח, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים, (ה) שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על פי הסכם תנאים אלה זה לא ייחשב כויתור על כל הפרה או מחדל, בין אם קודמים או מאוחרים יותר, (ו) כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת בתנאים אלה מובאת לצורכי נוחות בלבד, ואיננה מגדירה או מבארת כל סעיף או הוראה הכלולים בתנאים אלה, (ז) הנך מאשר ומסכים כי כל עילת תביעה שעשויה להיות לך, הנובעת מהאתר או הנוגעת לו, להיפתח תעמוד לך במשך שנה אחת (1) מיום קרות האירוע. לאחר תקופה זו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי עילת תביעה זו תתיישן, (ח) היה וייקבע על ידי גוף מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאים שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה שהיא אין אפשרות לאוכפה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להגבילה או להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה (במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין) לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה, (ט) אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון-משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן, על פי תנאים אלה ללא הסכמתנו מראש ובכתב. הננו רשאים להמחות או להעביר את התחייבויותינו ו\או זכויותינו על פי תנאים אלה ללא הגבלה וללא הודעה על כך, (י) כל תיקון לתנאי שימוש אלה לא יהיה בעל תוקף משפטי מחייב אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על ידי MH, (יא) הצדדים מסכימים כי כל התכתבות הקשורה בתנאים אלה תהיה בכתב (בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל), בשפה העברית או האנגלית, (יב) אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.   

18.   שאלות

במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע לתנאים, הינך מוזמן לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: office@mhlawyers.co.il. אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.