מרדכי - חסקל | משרד עורכי דין | דיני עבודה

דיני עבודה

דיני עבודה

משרדנו מעניק יעוץ משפטי שוטף ליחידים, עסקים וחברות בכל היבטי משפט העבודה.
השירותים כוללים עריכת הסכמי העסקה בכל ענפי העבודה במשק, יעוץ שוטף בענייני שכר, שעות עבודה ושעות נוספות, זכויות סוציאליות, הסדרי פנסיה, מנגנוני תגמול מיוחדים, כגון: מענקים כספיים, אופציות ועוד.
צוות MH מלווה את לקוחותיו בכל השלבים הרלוונטיים למערכת יחסי עובד-מעביד, החל משלב גיוס העובד, דרך שלב עבודתו בארגון וגם בשלב סיום היחסים עמו.
ל-MH ניסיון רב בכל ההיבטים הקשורים בתגמול בכירים.
בנוסף, אנו מייצגים מעסיקים ועובדים בהליכים המתנהלים בבתי הדין לעבודה.
אנחנו מבינים כי יצירת מערכת יחסים יעילה בין עובדים למעבידים, בניית תמריצים מתאימים, שמירה קפדנית על ערכי משפט העבודה, משרתות הן את רווחת העובדים והן את יעילות בתי העסק של המעבידים.
כאשר אנו מייעצים ללקוחותינו בנושאים הקשורים לדיני עבודה, אנו מקפידים על הצגת תחומים משיקים, הרלוונטיים ליחסי עובד-מעביד, כגון: היבטי סודיות ואי תחרות, הבעלות בתוצרי העבודה והקניין הרוחני, שמירה על פרטיות במקום העבודה וכיוצ"ב.
כמשרד המתמחה גם בתחום דיני התאגידים והממשל התאגידי, אנו מייעצים ללקוחותינו בנוגע לאישורים הנדרשים ברמת התאגיד כאשר מדובר בהסכמי העסקה או יעוץ של נושאי משרה בכירה, דירקטורים ובעלי שליטה, וכן בנוגע להשלכות של עסקאות מיזוגים ורכישה על יחסי העבודה בחברה.

צרו עמנו קשר:
סרטונים
קבצים מצורפים
קישורים