מרדכי - חסקל | משרד עורכי דין | חדלות פירעון

חדלות פירעון

חדלות פירעון

MH מייצגים תאגידים, בעלי מניות, נושים ועובדים בהליכי חדלות פירעון על סוגיהם השונים, לרבות פירוק, כינוס נכסים והסדרי חוב.
MH מייעצים ללקוחותיהם בסוגיות מורכבות המתעוררות אגב קשיים פיננסיים או חדלות פירעון, לרבות בתחום התאגידים, ניירות הערך, מימון, מיסוי, עבודה וליטיגציה.
חברי צוות MH ליוו הסדרי חוב בחברות שאגרות החוב שלהן נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. 

צרו עמנו קשר:
סרטונים
קבצים מצורפים
קישורים