מרדכי - חסקל | משרד עורכי דין | צוואות

צוואות

צוואות

עריכת צוואה הינה כלי מהותי וחשוב מאין כמוהו להסדרת חלוקת נכסיו, רכושו וממונו של אדם לאחר פטירתו.
הצוואה הינה כלי בסיסי להגשמת רצונו של אדם במצב העולם שלאחר פטירתו. כלי זה מאפשר לאדם לשלוט בחלוקת נכסיו ומשאביו אף לאחר המוות. העדפתו של האדם לשלוט בחלוקת קניינו גם לאחר פטירתו עשויה לנבוע משיקולי הוגנות, יעילות והכרת הטוב לקרוביו.
משרד MH מתמחה בעריכת צוואות מסוגים שונים. הן כאלה המסדירות חלוקת נכסים לבני המשפחה מיידית לאחר הפטירה ומימוש הצוואה, והן צוואות הכוללות מנגנוני חלוקה, שליטה, תעדוף ואופציות – הנפרשות על פני זמן לאחר הפטירה - המסדירות באופן הדרגתי את חלוקת הנכסים בהתאם לאבני דרך שקבע הנפטר בצוואתו.
מתוך הבנה כי בחירתו של אדם לערוך צוואה נובעת מרצון עמוק לדאוג לבני משפחתו ומקורביו לאחר מותו, צוות המשרד רואה את בני המשפחה, הקרובים והגופים להם ביקש המוריש לדאוג לאחר מותו כשותפים טבעיים למימוש הדרך אותה ביקש המוריש להתוות לאחר המוות, וזאת בד בבד תוך שמירה עליונה על אינטרס ורצון המוריש.
משרדנו נוקט בגישה טיפולית מקיפה וצופה פני עתיד כאשר הוא מייעץ ביחס לצוואות. משרדנו מציג בפני לקוחותיו, בין השאר, שיקולים פנים-משפחתיים, עסקיים ומיסויים אשר יביאו הן להגשמת משאלתו האחרונה של המוריש בצורה המיטבית והן לעיצוב מציאותם הכלכלית של קרוביו עם פטירתו.
צוות המשרד שם לו למטרה להיות אנשי אמונו של המוריש ולפעול עבורו בנאמנות, רגישות ובמסירות עד להסדרת עתיד משפחתו ומקורביו כפי שחפץ.
משרדנו חרט על דגלו לפעול כ"ידו הארוכה" של מוריש גם לאחר המוות ולהבטיח כי רצון המוריש יתבצע הלכה למעשה.

צרו עמנו קשר:
סרטונים
קבצים מצורפים
תחומים משיקים
ירושות
נאמנויות
קישורים