מרדכי - חסקל | משרד עורכי דין | נאמנויות

נאמנויות

נאמנויות

בימינו תאגידים ואנשים פרטיים נזקקים יותר ויותר לגורם אשר יחזיק בעבורם כספים ונכסים בנאמנות.
MH מספק שירותי נאמנות לא רק בעבור תאגידים, משפחות ואנשים מבוססים, אלא גם בעבור כל אדם המבקש למזער סיכונים פרטיים ועסקיים בחייו ולתכנן בצורה מושכלת את אופן ניהול נכסיו לאחר מותו.
באמצעות מינוי נאמן על כספים ונכסים זוכה יוצר הנאמנות ביתרונות רבים. כך למשל, בהווה, הוא מעביר את הניהול והשליטה בנכסי הנאמנות לידי נאמן על פי הנחיותיו, ובכך יכול הוא לפנות את זמנו ומרצו לעיסוקים אחרים, וכן להישאר הרחק מאור הזרקורים ביחס לנכסי הנאמנות. בנוסף, נאמנות היא כלי המספק הגנה על עתיד הון המשפחה, בין אם מפני סכסוכים מיותרים בין קרובי משפחה, ובין מפני צדדים שלישיים, כגון: נושים. בדומה, הורשה על פי צוואה לנאמן, מבטיחה כי היורשים הסופיים יזכו בנכסי הנאמנות על פי לוחות זמנים, צרכים ובכפוף לתנאים נוספים שיקבע המוריש (למשל שחרור כספים ליורש הסופי בהגיעו לגיל מסוים או בכפוף להשלמת פעולות מסוימות מצדו, לדוכמה הרשמה ללימודים אקדמאיים, חתונה וכיוצ"ב). נאמנות אף עשויה להקנות ליוצרה ולמשפחתו יתרון וחסכון במס, לרבות בהעברת רכוש לאחר מותו של יוצר הנאמנות. לבסוף, במקרים רבים נאמנות היא כלי יעיל להשלמת עסקאות מוצלחות, ולגישור על פערי אמון בין הצדדים. כך לדוגמא במקרה של מינוי נאמן על כספי תמורה בעסקת רכישה, המותנים בקיום אבני דרך או בהשגת אישורים. כך גם במינוי נאמן המחזיק במניות, בכספים או בנכסים אחרים כבטוחה בעסקאות הלוואה.
משרדנו מספק שירותי נאמנות לתאגידים וללקוחות פרטיים, ישראלים וזרים. צוות MH צבר ניסיון רב בתכנון ובניסוח הסדרי נאמנות, ולאחר מכן – אף בשלב ההוצאה לפועל של הנאמנות – במטרה לספק מענה הולם לחששות ולאתגרים קיימים ועתידיים של לקוחותינו.
אנו מקפידים הקפדה יתרה על יחס אישי ועל דיסקרטיות לגבי כל פניה ובכל טיפול בסוגיה בתחום הנאמנות מתוך הבנה והכרה ברגישויות הכרוכות בנושא זה. חשוב לנו להציג בפני הלקוח לא רק את ההיבטים המשפטיים של סוגיית הנאמנות העומדת על הפרק, אלא גם לסייע לו בניתוח הסיטואציה ובגיבוש הפתרון המיטבי בעבורו מהבחינה הכלכלית, מיסויית, ולא פחות חשוב מכך - משפחתית. 

צרו עמנו קשר:
סרטונים
קבצים מצורפים
תחומים משיקים
צוואות
ירושות
קישורים