מרדכי - חסקל | משרד עורכי דין | בדיקת נאותות וכדאיות השקעה

בדיקת נאותות וכדאיות השקעה

בדיקת נאותות וכדאיות השקעה

החזקה במידע וניתוחו בצורה מקצועית הינם משאבים יקרי ערך. בדיקת נאותות משפטית היא כלי לניתוח וביסוס של שווי נכס או תאגיד (לצד בדיקות אחרות, חשבונאיות, כלכליות, מיסויות ועוד).
לכן, במקרים רבים, תנאי מקדים לסגירת עסקאות M&A ועסקאות מסחריות, ולעתים אף תנאי לחתימתן, הוא ביצוע בדיקת נאותות הממפה חשיפות וסיכונים משפטיים בקשר עם צד מסוים לעסקה, נכס או חברה המועמדים למכירה או להשקעה.
צוות MH צבר ניסיון רב בביצוע בדיקות נאותות משפטיות בנושאים שונים, לרבות בגיבוש רשימת חומרים נדרשים לבדיקה, בניתוח של המסמכים והחומרים הרלוונטיים, בראיונות עם אנשי מפתח ובגיבוש דוחות והמלצות. בפרט, ביצענו בדיקות נאותות רבות כחלק מעסקאות מיזוגים ורכישות, עסקאות מסחריות, גיוסי הון או חוב ותשקיפים, כמו גם דוחות תקופתיים של תאגידים מדווחים.
אנו מנוסים אף ביצוג הצד מגלה המידע, שבעבורו מטבע הדברים מדובר בתהליך רגיש מאוד. מסירת פרטים אישיים או סודות מסחריים, כאשר קיים חשש שהעסקה עם הצד מקבל המידע לא תצא לפועל בסופו של דבר, הינה תהליך מורכב ורווי בחששות. כך למשל, נפוץ חשש כי הצד המקבל ינצל את המידע שקיבל כנגד ולרעת הצד המגלה, בדרך של תחרות עמו או פרסום מידע רגיש אודותיו. אנו מסייעים ללקוחותינו בגיבוש אסטרטגיה בנוגע לקצב מסירת המידע ואיכותו, למשל בהתאם להתקדמות תהליכי המשא ומתן בין הצדדים. אנו מוודאים בעבורם מהם פרטי המידע שאינם רשאים למסור בין אם מכוח הגבלות חוקיות או חוזיות. אנו עורכים בעבורם הסכמי סודיות ואי תחרות עם הצד המקבל. אנו מוודאים שהעברת המידע כשלעצמה לא תיחשב כמקנה זכויות במידע לצד המקבל או כהתחייבות לשיתוף פעולה כזה או אחר עמו.
בנוסף, אנו מייעצים ללקוחותינו, אלה המגלים ואלה המקבלים מידע, בנוגע לאישורים הנדרשים ברמת התאגיד וההנהלה לצורך מסירה וקבלה של מידע, במזעור חשיפות להפרת איסורים הקבועים בחוק ההגבלים העסקיים באשר להעברת מידע בין מתחרים, ובמקרה של תאגידים נסחרים, במזעור חשיפות לשימוש אסור במידע פנים. 

צרו עמנו קשר:
סרטונים
קבצים מצורפים
קישורים