הרעת תנאים בעבודה

הרעת תנאים בעבודה

תנאי עבודה של עובד במקום העבודה נקבעים ומוסדרים בחקיקת המגן ובהסכמות עם המעסיק, ובדרך כלל הם מפורטים בהסכם עבודה או בהודעה על תנאי עבודה שמסר המעסיק לעובד עם תחילת עבודתו.
למרבה הצער, לעיתים זכויות חוקיות של העובד והסכמות בין עובד למעביד ביחס לתנאי העבודה אינן מתממשות בפועל, ולעיתים תנאי העבודה אף משתנים במהלך תקופת העבודה, באופן חד צדדי על ידי המעסיק, מבלי לקבל הסכמה מפורשת של  העובד, באופן העולה לכדי הרעה מוחשית בתנאי עבודה.
זאת ועוד, לעיתים קיימות נסיבות אחרות שביחסים בין עובד למעביד, שיוכלו לענות להגדרת "הרעה מוחשית בתנאי העבודה", הרעה שבגינה לא ניתן לדרוש מאותו עובד להמשיך בעבודתו.
במקרה של הרעה מוחשית בתנאי עבודה של עובד, או בנסיבות אחרות בהן לא ניתן לדרוש ולצפות מעובד להמשיך בעבודתו, העובד זכאי בכפוף לתנאים שונים להתפטר מהעבודה, במה שידוע בשם "התפטרות בדין מפוטר", וכתוצאה מכך עשוי העובד להיות זכאי לפיצויי פיטורין, ובמקרים מסויימים גם לפיצויים כספיים נוספים.
דוגמאות להרעה מוחשית בתנאי העבודה
  1. קיצוצים ואי תשלום שכר עבודה – הפחתה משמעותית בשכר העבודה, באופן חד צדדי, ללא קבלת הסכמת העובד; אי תשלום שכר עבודה; אי תשלום שכר עבודה עבור שעות נוספות.
  2. הוצאה לחל"ת (חופשה ללא תשלום) באופן כפוי.  
  3. שינויים בהיקף משרה ובסדרי העבודה – הפחתה באחוזי והיקף משרה של עובד, שינוי מהותי בלו"ז השעות ובמשמרות העבודה (לדוגמה: החלפת משמרות בוקר למשמרות ערב).
  4. אי תשלום זכויות סוציאליות – הימנעות מביצוע הפרשות מלאות לקרן הפנסיה/ביטוח מנהלים; הימנעות מביצוע תשלום דמי הבראה, נסיעות, וזכויות אחרות המגיעות על פי החוק, הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה או הסכם העבודה (כגון: דמי מחלה, ימי חופשה, דמי הבראה ונופש וכיוצ"ב).
  5. הלנת שכר – איחורים חוזרים ושיטתיים בתשלום שכר עבודה ו/או לקופת גמל.
  6. שינוי גאוגרפי במקום העבודה – שינוי מיקום העבודה למקום גאוגרפי מרוחק יותר.
  7. שינוי מהותי בהגדרת התפקיד – הורדה בדרגה; העברה מתפקיד ניהולי לתפקיד זוטר; שינוי מהותי בתפקיד, בסמכויות או בהיקף האחריות .
  8. פגיעה בפרטיות - התקנת מצלמות במקום העבודה ללא קבלת הסכמה, מעקב אחרי מחשב ו/או תיבת דואר אלקטרוני של העובד, ללא הסכמתו, שלא לצורך הגנה על אינטרס לגיטימי של המעסיק.
  9. התעמרות והשפלה במקום העבודה – יחס מזלזל, מעליב ומשפיל  על ידי מעסיק או מנהל במקום העבודה. יחס המתבטא בקללות, איומים, התעלמות מופגנת ואלימות.
  10. הטרדה מינית – התיייחסויות והצעות בעלי אופי מיני לעובד, סביבת עבודה רווית תכנים מיניים במקום העבודה, אי טיפול ומתן מענה על ידי מעסיק לתלונות בגין הטרדה מינית.
ככלל, מחובתו של עובד לתת למעביד התראה מראש והזדמנות לתקן את הטעות ו/או הרעת התנאים שנגרמה לו בטרם יודיע על התפטרות בדין מפוטר. יחד עם זאת, לעיתים ישנם מקרים ונסיבות בהן ברור שהמעביד לא יוכל או הביע עמדה שהוא לא רוצה לתקן את ההרעה המוחשית בתנאי העבודה, או מקרים ונסיבות שבשל חומרתן אין לצפות שהעובד ימשיך לעבוד, ובמקרים אלה העובד לא יהיה מחוייב לשלוח כל התראה למעביד.
חשוב לציין, כי החוק אינו קובע רשימה סגורה של מקרים העונים לקטגוריית "הרעה מוחשית בתנאי עבודה" והזכאות לפיצויי פיטורין אינה ניתנת באופן אוטומטי לעובד.
הרעה מוחשית בתנאי עבודה תיבחן באופן ספציפי ביחס לכל עובד, על פי נסיבותיו, מעמדו ומרקם יחסי העבודה שלו עם המעסיק.
פעמים רבות מעסיקים חולקים על עמדת העובד בדבר הרעה מוחשית ומתנגדים לשלם לעובד פיצויי פיטורין.
במקרה שמעסיק מסרב לשלם פיצויי פיטורין לעובד שהתפטר בדין מפוטר עקב הרעת תנאי במקום העבודה,  העובד רשאי לתבוע את המעסיק בבית הדין לעבודה, ולדרוש את זכאותו לפיצויי פיטורין ופיצויים כספיים אחרים נוספים שמגיעים לו.