התעמרות / הטרדה במקום העבודה

התעמרות / הטרדה במקום העבודה

התעמרות במקום העבודה

 התעמרות במקום העבודה הינה התנהגות מטרידה ומשפילה, המופנית כלפי עובד באופן חוזר ונשנה. התנהגות זו נושאת פנים רבות ובכלל זה פגיעה בעובדים באמצעים, פגיעה במעמדם של העובדים ומתן משימות משפילות, בקרת יתר, דקדקנות יתר, הפגנות שליטה והתנהגות אימפולסיבית והרסנית. אין מדובר באירוע  חד פעמי אליו נחשף עובד, אלא בחשיפה מתמשכת של עובד למעשים אלה מצד המעסיק, חברים לעבודה או אדם אחר שאינו מועסק במקום העבודה אך נמצא בקשרי עבודה עם העובד (לדוגמה: ספק,לקוח, מזמין עבודה וכיו"ב).
התעמרות בעבודה יכולה לבוא לידי ביטוי בצעקות, בקללות, בהאשמות שווא, בהפצת שמועות מזיקות, בגרימה לנידויו של עובד או החרמתו, במתן משימות משפילות, בפגיעה בדימוי העובד, בפגיעה בכהודו והפבגיעה ביכולתו לבצע את תפקידו או בפגיעה בסיכוייו להצליח או להתקדם בעבודה וכיו"ב
החוק למניעת התעמרות בעבודה עדיין נמצא בהליכי חקיקה בכנסת. אולם, בתי הדין לעבודה מכירים בעוולה של התעמרות בעבודה כעילת תביעה לעובד העומדת בפני עצמה שעשויה להקנות לעובד פיצויים בגין עוגמת נפש והשפלה ובגין הפרת חובת המעסיק לנהוג עם העובד בתום לב במסגרת יחסי העבודה ביניהם. כך לדוגמה בשורה של פסקי דין בבתי הדין האיזורים לעובדה בהם נקבע כי עובד חווה התעמרות בעבודה נספקו פיצויים בגובה של 30,000 ש"ח לטובת העובד.
התעמרות במקום העבודה מהווה הרעה מוחשית בתנאי עבודה, ובגינה, עובד יהיה זכאי, בתנאים מסויימים להתפטר מהעבודה ולהיות זכאי לפיצויי פיטורין בנוסך על הפיצוייים בגין עוגמת הנפש והשפלה כאמור לעיל.