מרדכי - חסקל | מה זה ICO?

מה זה ICO?

יותר עסקים ומשתתפים מסביב לעולם מתחילים בימים אלה ממש להכיר מודל פיננסי חדשני-טכנולוגי לגיוס כספים, המכונה Initial Coin Offering, ובקיצור – ICO, או Token Generation Event.

מדובר במסלול מימוני פורץ דרך, בו חברה מגייסת כספים כנגד הנפקת מטבע דיגיטלי (digital coin או cryptocurrency) או אסימונים (tokens), באמצעות מערכת של "חוזים חכמים" (smart contracts), המוסדרים ומוצפנים באמצעות פרוטוקולים וטכנולוגיות מבוססות בלוקצ'יין (Blockchain).

לא מדובר במטבע המונפק על ידי מדינה כזו או אחרת (Fiat Currency). מדובר במטבע דיגיטלי, המונפק על ידי חברה מסחרית, אשר יאפשר לרוכשים מוקדמים שלו (אלה שהשתתפו ב-ICO), להיכנס אל ולהשתתף בפלטפורמה שתקים החברה, כאשר הכניסה אל והשתתפות באותה פלטפורמה תהא רק על בסיס אותו מטבע. דוגמא פשוטה: רשת חברתית שבה רק באמצעות אותו מטבע דיגיטלי ניתן יהיה לקבל או להציע שירותים שונים.

המטבע החדש נרשם למסחר ומקבל מחיר שוק באחת או יותר מהבורסות למטבעות דיגיטליים הקיימות בעולם. כך שהמטבע יוכל להיסחר בשוק המשני באופן רציף, באופן המספק למשקיעים נזילות. נזילות זו צפויה להתגבר עוד יותר לאחר שאותו מטבע יקבל ערך ויהווה אמצעי כניסה או תשלום בפלטפורמה שתפתח החברה (למשל באותה רשת חברתית מהדוגמא הקודמת).

ככלל, אין הסדרה רגולטורית ספציפית למודל ה-ICO בישראל ובעולם.

לרוב, המטבע הדיגיטלי החדש לא מקנה למחזיק בו זכויות הצבעה בחברה (לא מניה), ולא מהווה התחייבות של החברה לשלם למחזיק בו כספים במועד מסוים (לא אג"ח). לכן, רבים טוענים שהצעה לציבור רחב של מטבע חדש זה, אינה כפופה לדיני ניירות ערך, לא מחייבת היתר של רשות ניירות ערך בטריטוריה הרלוונטית ולא כרוכה בפרסום תשקיף, תהליך עתיר עלויות המתבצע בלוחות זמנים ארוכים. בולט גם מחסור ברגולציה ברורה בתחום המס, למשל לעניין חבות המס של החברה בגין ה-ICO ולעניין חבות המס של המשקיעים בגין רווחים/הפסדים מהחזקה במטבעות דיגיטליים. עם זאת, בטריטוריות שונות בעולם פותחו מבנים משפטיים-מיסויים שונים, המאפשרים צמצום חשיפות מס ב-ICO.

מודל ה-ICO מאפשר לחברות לבצע גיוסים די משמעותיים (מיליוני דולרים) בזמנים קצרים מאוד, בין חודשים לימים, תלוי בחברה ובמבנה ה-ICO.

גיוסי ICO מתבצעים משנת 2013, אך היקפם עלה משמעותית החל מסוף שנת 2016. במספרים גסים, מדובר בסך גיוסים שחצה את רף 200 מיליון הדולר בשנת 2016 (החלק הארי בסוף אותה שנה), כאשר – לשם השוואה – בכל אחת מהשנים 2015 ו-2014, הגיוסים עמדו על פחות מ-5 מיליון דולר. הערכות שונות מדברות על ICO של חברות בלוקצ'יין בסך של כ-400 מיליון דולר בשנת 2017. עדיין, מדובר באחוז מזערי מכלל עסקאות מימון המונים (Crowdfunding) שבוצעו באפיקים השונים (peer to peer, תרומות, מתנות, אווקיטי ועוד), אשר הסתכמו בסך כולל של כ-35 מיליארד דולר בשנת 2015. אך הצפי הוא שהיקפי ה-ICO ילכו ויגדלו.

הניסיון (הקצר יחסית) מלמד כי משתתפים מתוחכמים – הראשונים, היו פעילים בקהילת הביטקוין (bitcoin) והבלוקצ'יין, אך כעת, גם רבים אחרים – מתעניינים ומזרימים כספים בהיקף משמעותי לגיוסים מסוג ICO.

הסיבה הראשונה לכך היא התשואות הגבוהות מאוד אותן ניתן להשיג בזמן קצר. מטבעות של סטארט-אפים שונים הניבו תשואה של מאות ואלפי אחוזים בתקופות של חודשים ספורים.

סיבה לא פחות חשובה לעניין הרב ב-ICO היא הנזילות והסחירות של המטבע החדש בבורסות הדיגיטליות, באופן המאפשר ביצוע מימושים בטווח קצר. הדברים חשובים במיוחד כאשר מדובר בסטארט-אפים. חשבו למשל על משקיע "מסורתי" שרכש מניות בסטארט-אפ. הוא יוכל לממש את המניות שהוקצו לו, בין אם בסבב ההשקעה או בגיוס המונים, רק לאחר שחלף זמן ארוך מאוד יחסית (לרוב, שנים), בדרך כלל במסגרת הנפקה ראשונה לציבור (IPO) או עסקת רכישה (אקזיט). לעומתו, מי שהשתתף ב-ICO, יוכל לסחור מיד לאחר סיום התהליך במטבעות, באמצעות אחת מהבורסות הדיגיטליות.

ההשתתפות ב-ICO פתוחות בפני משתתפים על כל פני הגלובוס (להבדיל למשל מהשקעות הון סיכון שפתוחות בפני משקיעים מתוחכמים), כאשר ההשתתפות מתבצעת באופן אנונימי.

בנוסף, חברי קהילת הבלוקצ'יין, ולאחרונה גם גופים החיצוניים לקהילה, החלו לספק דוחות בדיקת נאותות (Due Diligence) ביחס לחברות המנפיקות וה-ICO, שירותי דירוג (Rating) ומחקר אנליטי ופיננסי.

כאמור, מסלול ה-ICO פופולארי בקרב חברות סטארט-אפ, במיוחד כאלה הפועלות בענף הבלוקצ'יין או המפתחות טכנולוגיה בקוד פתוח (open source). בשנת 2016, כ-50% מהשקעות ההון סיכון (Venture Capital) בחברות בלוקצ'יין בוצעו באמצעות ICO.

גיוסי ה-ICO הובילו לשינוי תפיסתי בנוגע לדרך בה חברות יכולות לגייס כספים. הדברים נכונים גם לגבי חברות צעירות הנמצאות בתחילת דרכן. מודל ה-ICO הוכיח שגם הן יכולות לגייס, במהירות ובסכומים גבוהים, אם יש להן תכנית יציבה ולטווח ארוך אשר יכולה לשכנע את המשתתפים ב-ICO.