דגשים להשקעה בקרנות למטבעות קריפטוגרפים

דגשים להשקעה בקרנות למטבעות קריפטוגרפים
 
הדיון התקשורתי בביטקוין (Bitcoin), באיתריום ((Ethereum וב-ICO (Initial Coin Offering), ובפרט התיאורים אודות אנשים שהתעשרו מהשקעה בהם (לפחות על הנייר), גורמים לרבים אחרים לרצות להיחשף להשקעות בתחום. 
 
אך בניגוד לאלו הבקיאים בעולם הבלוקצ'יין (Blockchain) והמטבעות הקריפטוגרפים (Cryptocurrency), אותם אנשים מן היישוב נתקלים בקשיים שונים כאשר הם מבקשים להשקיע בעצמם בנכסים הנ"ל.
 
כך למשל: 
 
- הם לא יודעים כיצד והיכן ניתן לקנות ביטקוין (ברחוב, ברשתות החברתיות, ב-ATM או בבורסה)? 
- מה ההבדלים בין ביטקוין (BTC) או בביטקוין קאש (Bitcoin Cash) או ביטקוין גולד (Bitcoin Gold)?
- איך פותחים ארנק דיגיטלי ומאיזה סוג? 
- באיזו הנפקת טוקנים (Tokens) של חברת ICO להשתתף ואיך מבינים מהן ההתחייבויות של החברה או של מייסדיה (שלעתים כמעט ולא קיימות)? 
- האם ניתן להשתמש בחשבון הבנק כדי להעביר כספים לבורסת מטבעות קריפטוגרפים ובחזרה?
- איך מתמודדים עם אתגרי האבטחה הנוגעים להשקעה בתחום, כגון: אבטחת ארנק דיגיטלי אישי, חשבון בבורסת מטבעות קריפטוגרפים וכו'?
- מהן ההשלכות המיסויית הכרוכות בהחזקה ובמכירה של מטבעות קריפטוגרפים?

לא מפתיע על כן, שבתקופה האחרונה יותר ויותר מוקמות קרנות השקעה במטבעות קריפטוגרפים (cryptocurrency funds), אשר מחד מאפשרות למשקיעים חשיפה למטבעות קריפטוגרפים או השקעה בעסקי בלוקצ'יין, ואשר מאידך מונעות מהמשקיעים את כל אותם קשיים הכרוכים בניהול ישיר של תיק קריפטו.

בדרך כלל אותן קרנות מוקמות ומנוהלות על ידי גורמים בעלי ידע וניסיון בתחום המטבעות הקריפטוגרפים והבלוקצ'יין, הנהנים מגישה לשחקנים בתחום ולהזדמנויות ההשקעה (למשל עסקאות pre-sale עם הנחות או בונוסים גבוהים). אותם גורמים נוטים לא אחת להתפאר ולהבטיח למשקיעים את התשואות החלומיות (עשרות ולעתים מאות אחוזים בשנה....) שהם השיגו בעבר בעבור עצמם או אחרים מהשקעות דומות. 

חשוב לזכור שלצד הסיכוי לתשואות גבוהות, נמצאים גם סיכונים גבוהים מאוד. 

חלקם נובעים אינהרנטית מעולם הבלוקצ'יין והמטבעות הדיגיטליים שהינו – בהגדרה – עולם עתיר סיכונים עליהם נכתב רבות ולא נרחיב במאמר זה. 

חלקם האחר נובע מהאופן בו הוקמה ומנוהלת הקרן, ועל כך נרחיב בהמשך מאמר זה, תוך שנציג בפני כל מי שבוחן השקעה בקרן כזו מספר שאלות מפתח עליהן יש לקבל תשובות בטרם השקעה: 
 
1. וודא שהקרן הוקמה ומנוהלת במדינה בה פעילות השקעה במטבעות קריפטוגרפים ובעסקי בלוקצ'יין היא חוקית ושהקרן פועלות על פי המגבלות החוקיים במדינה הרלוונטית. אחרת, עלולים להיות הקרן ומנהליה חשופים לסנקציות אזרחיות, מינהליות ופליליות, שאף עלולות להסתיים בסגירת פעילות הקרן והקפאה של נכסיה. 
 
2. שאל אם הקרן הינה בעלת רישיון מגורם רגולטורי כזה או אחר המפקח על פעילותה ועל מנהליה. ללא רגולטור, רק אתה (ויתר המשקיעים) תוכלו לפקח על פעילות הקרן, ובמקרה של כישלון – לתבוע אותה. 
 
3. וודא שפונקציות מקובלות בעולם הקרנות המסורתי, קיימות באופן כזה או אחר גם בקרן ההשקעה במטבעות קריפטוגרפים. כך למשל, בקרנות מסורתיות מקובל כי אדמיניסטרטור (Administrator) שהוא גורם מקצועי, בלתי תלוי בקרן, לעתים מפוקח ומחזיק ברישיון, מבצע הערכה של שווי (NAV) יחידת ההשקעה של כל משקיע ומשקיע. יש לדבר חשיבות לצורך הבנת תשואת היחידה, חלוקת דיבידנדים, מכירה של יחידת ההשקעה וכיוצ"ב. לדברים חשיבות יתר, כאשר מדובר בהערכת שווי בעולם המטבעות הקריפטוגרפים, שהגדרת שווי שוק הוגן עדיין אינה בשלה בו, ושלעתים כלל אין שוק לנכסיו (למשל במקרה בו הקרן השקיע ב-pre-sale של ICO, ועתידה לקבל טוקנים רק כאשר יושלם ה-ICO). אם נמשיך את הדוגמא האחרונה, במקרה שאין לקרן אדמיניסטרטור חשוב יהיה לוודא שקיים בעל תפקיד דומה המספק לו תחליף ראוי. 
 
4. וודא שהגורמים המנהלים את הקרן הם אכן בעלי ידע, ניסיון ומומחיות ייחודית בתחום המטבעות הקריפטוגרפים והבלוקצ'יין. בקש ממנהלי הקרן מידע לגבי היסטורית ההשקעות שלהם בצירוף אסמכתאות. 
 
5. וודא שהקרן ומנהליה מחויבים לסטנדרטים הגבוהים ביותר של אבטחה. זכור, הסיכונים בעולם הדיגיטלי הם רבים. גורמי ענק בעולם זה, כגון חברות ובורסות, גילו בוקר אחד שארנקיהם הדיגיטליים נפרצו ורוקנו.  
 
6. וודא שהקרן ומנהליה מקבלים יעוץ משפטי, מיסויי וחשבונאי נאות בישראל ובטריטוריה הרלוונטית. טעויות בתחומים אלה עלולות לגרום נזקים לקרן, ובעקיפין למשקיעים. כך למשל: טעות בתכנון המיסויי – עלולה לגרום לניכוי שגוי של מס במקור ממשקיעי הקרן (טעות שלעתים לא ניתנת לתיקון); טעות משפטית – לנטילת סיכון בלתי סביר, שלעתים עלול להוביל להפסד משמעותי (למשל השקעה במטבעות קריפטוגרפים שעלולים להיחשב כניירות ערך, ושבנסיבות מסוימות הנפקתן עלולה להיעצר על ידי הרגולטורים, ולגרום לאבדן ההשקעה בהם). במקביל, וודא שאתה מקבל את החלטתך אם להשקיע בקרן או לא, בהסתמך על יעוץ מקצועי עצמאי משלך, ללא תלות או זיקה לקרן ולמנהליה. הטעמים לכך ברורים. 
 
7. וודא שהקרן מנהלת חשבון פעיל בבנק רציני המבין ותומך בפעילות השקעות במטבעות קריפטוגרפים ובעולם הבלוקצ'יין. כל בנק אחר יקשה על העברות כספים מהמשקיעים לקרן ובחזרה, וכן מהקרן אל הבורסות באמצעותן היא משקיעה וכיוצ"ב. 
 
8. וודא שדמי ההצלחה הנדרשים על ידי קרן או מנהליה הם סבירים, הוגנים ולא יחסלו את סיכוייך להרוויח מהשקעתך. בהינתן שהנכסים בהם תשקיע הקרן הם תנודתיים מאוד, עליך לוודא שמנהלי הקרן לא יקבלו דמי ניהול גם במצב בו הקרן הפסדית. לדוגמא: נניח שהשקעת 1 מיליון דולר בקרן שדמי הניהול בה הם 10% מהרווח. לאחר השנה הראשונה ערך חלקך בהשקעה עלה ב-30% והוא שווה 1,300,000 דולר. כלומר בניכוי דמי ניהול של 30,000 דולר (=300,000*10%) הרווחת 270,000 אלף דולר. נניח שבשנה השנייה הקרן נופלת ב-30%, וערך השקעתך הוא 889,00 דולר (=1,270,000*0.7). בשנה הפסדית זו אין כמובן תשלום דמי ניהול לקרן. בשנה שלישית הקרן עולה שוב ב-30%, וחלקך עומד על 1,155,700 מ' דולר, ובגין הרווח באותה שנה עליך לשלם לקרן דמי ניהול של 10%, כלומר 26,670 אלף דולר [10%*(1,155,700-889,000)], כך שערך השקעתך עומד בסוף השנה השלישית על 1,040,130. נניח שהחלטת לצאת מהשקעתך בתום השנה השלישית. הרווחת באותן 3 שנים 40,130 דולר. מנגד הקרן, ללא כל סיכון של נכסיה, הרוויחה במהלך תקופה זו 56,670 אלף דולר. הדוגמא הזו ממחישה מדוע יש לוודא שהקרן מאמצת מנגנונים להגנת המשקיע, כגון תשואה מינימאלית לשנה (hurdle rate) או יעד רווח בין שנתי מצטבר  (high water mark) כתנאי לתשלום דמי ניהול.
 
9. כמו תמיד, כאשר אתה מבצע השקעה באמצעות צד שלישי, עליך לוודא שמנהלי הקרן אינם נגועים בניגוד עניינים כזה או אחר. כך למשל: יש לוודא שאינם משקיעים בפרויקט ICO בו הם חברי צוות או יועצים, או אם כנגד תמורת ההשקעה הם יקבלו עמלה כזו או אחרת שתשתלשל ישירות לכיסם ולא אל הקרן ונכסיה. 
 
בהצלחה לקרנות הקריפטו ולמשקיעים. 

למרדכי-חסקל, משרד עורכי דין, ניסיון בהקמה ובליווי קרנות להשקעה במטבעות קריפטוגרפים ובעסקי בלוקצ'יין, וכן בייצוג משקיעים בקרנות מסוג זה.