מי חייב לשהות בבידוד בית על רקע התפרצות מגפת הקורונה?

מי חייב לשהות בבידוד בית על רקע התפרצות מגפת הקורונה?
פורסם ביום 8 במרץ 2020
התפרצות הקורונה הינה אירוע מתגלגל, המשתנה באופן תדיר ומהיר, ולכן כל הכתוב בשורות הבאות הינו נכון למועד הפרסום, ויש לעקוב אחר התפתחויות מעת לעת.
***

בסוף השבוע האחרון קבלנו פניות רבות, מהן עולה כי שורר חוסר ודאות רב בנוגע לשאלה מי חייב לשהות בבידוד בית על רקע התפרצות מגפת הקורונה. בשורות הבאות נבקש לעשות סדר בדברים.

ברשימה שלהלן מפורטים הגורמים החייבים לשהות בבידוד בבית המגורים, בחלוקה לקבוצות, ולצד כל קבוצה תצוין תקופת הבידוד המתאימה:
 
קבוצה א': אנשים שחזרו מיעדים מסוימים בחו"ל
 
1. מי שחזר לישראל ושבמהלך 14 הימים האחרונים לפני החזרה לישראל שהה בסין, גם אם מדובר רק בטיסת מעבר (קונקשן) דרך סין.
 
2. מי שחזר לישראל ושבמהלך 14 הימים האחרונים לפני החזרה לישראל שהה בדרום קוריאה, גם אם מדובר רק בטיסת מעבר (קונקשן) דרך דרום קוריאה. 
 
3. מי שחזר לישראל ושבמהלך 14 הימים האחרונים לפני החזרה לישראל שהה באיטליה, גם אם מדובר רק בטיסת מעבר (קונקשן) דרך דרום קוריאה. 

4. מי שחזר לישראל ושבמהלך 14 הימים האחרונים לפני החזרה לישראל שהה בסינגפור.
 
5. מי שחזר לישראל ושבמהלך 14 הימים האחרונים לפני החזרה לישראל שהה במקאו.
 
6. מי שחזר לישראל ושבמהלך 14 הימים האחרונים לפני החזרה לישראל שהה בתאילנד.
 
7. מי שחזר לישראל ושבמהלך 14 הימים האחרונים לפני החזרה לישראל שהה בהונג קונג.
 
8. מי שחזר לישראל ושבמהלך 14 הימים האחרונים לפני החזרה לישראל שהה ביפן.
 
9. מי שחזר לישראל ושבמהלך 14 הימים האחרונים לפני החזרה לישראל שהה בצרפת.
 
10. מי שחזר לישראל ושבמהלך 14 הימים האחרונים לפני החזרה לישראל שהה בגרמניה.
 
11. מי שחזר לישראל ושבמהלך 14 הימים האחרונים לפני החזרה לישראל שהה בספרד.
 
12. מי שחזר לישראל ושבמהלך 14 הימים האחרונים לפני החזרה לישראל שהה בשוויץ.
 
13. מי שחזר לישראל ושבמהלך 14 הימים האחרונים לפני החזרה לישראל שהה באוסטריה.
 
14. מי שחזר לישראל ושבמהלך 14 הימים האחרונים לפני החזרה לישראל שהה בסן מרינו.
 
15. מי שחזר לישראל ושבמהלך 14 הימים האחרונים לפני החזרה לישראל שהה באנדורה.

הבידוד יהיה לתקופה של שבועיים (14 ימים) ממועד השהייה האחרונה באחד מהיעדים הנ"ל, ואם אדם שהה ביותר מיעד אחד, שבועיים (14 ימים) ממועד השהייה באחרון שביעדים.
 
קבוצה ב': אנשים שהשתתפו בהתקהלות מאורגנת בחו"ל
 
16. מי שהשתתף בהתקהלות מאורגנת בחו"ל, בהשתתפות אנשים מחו"ל (למשל באירוע ספורט, כנס, הצגה או מופע), במהלך 14 הימים לפני שחזר לישראל.
 
הבידוד יהיה לתקופה של שבועיים (14 ימים) ממועד השהייה האחרון בהתכנסות כאמור (להבדיל ממועד החזרה לישראל).

קבוצה ג': אנשים שהו במגע הדוק עם חולה קורונה (חולה על פי ממצא מעבדה חיובי ל-nCoV)
 
17. מי שנחשף במוסד רפואי לחולה קורונה. דוגמאות: מי שטיפל ישירות בחולה, עבד יחד עם עובדי בריאות שחלו, ביצע ביקור חולה או שהה בחדר עם חולה, והכול ללא מיגון לפי הנחיות משרד הבריאות.
 
18. מי שעבד בסמוך לחולה קורונה.
 
19. מי ששהה בכיתה עם חולה קורונה.
 
20. מי שנסע עם חולה קורונה באמצעי תחבורה ובמרחק של עד שני (2) מושבים ממקום מושב החולה.
 
21. בני ביתו של חולה קורונה.
 
22. מי שהיה במגע קרוב אחר עם חולה קורונה המעלה חשש להידבקות.

23. מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה קורונה ב-14 הימים האחרונים.
 
כל אדם שיש לו ספק אם היה במגע קרוב עם חולה קורונה לפי אחד מהסעיפים בקבוצה האחרונה, חייב להיכנס לבידוד בית, ולאחר מכן הוא חייב לפנות למשרד הבריאות לבחינת אותו ספק ולפעול בהתאם להנחיות המשרד.

הבידוד יהיה לתקופה של שבועיים (14 ימים) ממועד המגע האחרון עם חולה.

החובה לדווח למשרד הבריאות על כניסה לבידוד בית

כל אדם החייב בבידוד בית, חייב גם לדווח למשרד הבריאות על כניסתו לבידוד, וכן על מקום מגוריו, מועד הגעתו לישראל, מועד השהייה ביעד, בהתקהלות או המגע עם חולה הקורונה (לפי המקרה), ותקופת הבידוד המתאימה.

דיווח עצמי כאמור יבוצע באמצעות אתר האינטרנט של משרד הבריאות, מוקד הבריאות *5400 או בכל דרך אחרת שיפרסם המשרד מעת לעת.

הוראה מיוחדת ביחס למי שחום גופו עולה על 38 מעלות צלזיוס

נבקש להסב את תשומת לבכם לכך, כי גם מי שאינו חייב בבידוד בבית ואינו משתייך לאחת מהקבוצות הנ"ל, אך  שחום גופו עולה על 38 מעלות צלזיוס, אסור לו להגיע למקום בו הוא עובד או נותן שירות (כקבלן, פרילנסר, מתנדב או בכל צורה אחרת).

לסיום, נבקש להפנות אתכם למאמר קודם של משרדנו, הבוחן סוגיות מתחום יחסי העבודה הרלוונטיות הן למעסיקים והן לעובדים על רקע התפרצות מחלת הקורונה בישראל. לקריאה לחצו על הקישור הבא: השלכות התפרצות הקורונה על יחסי עובד - מעביד
 
* * *