מרדכי - חסקל | כיצד מבצעים הנפקת ICO מוצלחת?

כיצד מבצעים הנפקתICO  מוצלחת?

גיוס כספים באמצעות מנגנון ה-ICO (Initial Coin Offering) החל לתפוס תפקיד מרכזי בעולם הקריפטו-סטארטאפים. מניתוח של גיוסים מוצלחים שלICO  אשר התבצעו בעת האחרונה ניתן להצביע על מספר פרמטרים אשר עשויים להביא יזמים וחברות לגיוס כספים מוצלח:

איכות ומוניטין הצוות 

לתמהיל האנושי, הרקע, הכישורים, המוניטין והניסיון של צוות הפרויקט ישנו תפקיד מרכזי בהצלחת גיוס כספים באמצעות ICO. הואיל וגיוס הכספים נעשה בעיקר על בסיס אמון המשתתפים ברעיון הפרויקט ובשל החשש מהונאות (SCAMS), ישנה חשיבות רבה לבנות צוות המורכב מאנשים בעלי ניסיון מוכח ומוניטין וזאת על מנת לאותת רצינות למשתתפים.

בשלות הרעיון/מוצר

ניתן לסווג פרויקטים המוצעים  ב-ICO  לשלוש קטגוריות, בהתאם לרמת בשלות המוצר או השירות המוצעים בפרויקט:
  1. רעיון – מדובר בפרויקטים אשר מציעים רעיון בלבד. לא קיים כל מוצר או שירות מוחשי אשר ניתן יהיה לבחינה על ידי המשתמשים טרם השתתפותם ב-ICO. צוות הפרויקט מציג את חזונם והבטחותיהם ביחס להשלמת הפרויקט, בהתאם לאבני דרך שונות הצפויות להתגשם לאחר השלמת הגיוס.
  2. מוצר ראשוני – מדובר בפרויקטים אשר מציעים מוצר לא סופי - גרסאות אלפא או ביטא אשר דורשות שדרוגים ופיתוחים נוספים. בידי המשתתפים ישנה אפשרות "לחוש" בחלק מתוצר הפרויקט ולא רק ברעיון וחזון היזמים.
  3. מוצר מוגמר – גיוס הכספים ב-ICO נעשה עבור מוצר מושלם ושמיש למשתתפים, למשל למטרות שיווקו או פיתוח נוסף שלו.

ככל שהמוצר או השירות המוצע בפרויקט המועמד ל-ICO בשל יותר, מקובל לומר שגדלים סיכויי הגיוס, ערך החברה המגויסת והסכומים שיגויסו. אך בהחלט נרשמו גיוסים מרשימים בעבר גם בעבור פיתוח רעיונות.

שיווק בינלאומי

בניית אסטרטגיית שיווק נכונה לגיוס באמצעות  ICOהיא מפתח להצלחתו. הואיל וקהילות ההקריפטו מפוזרות בכל העולם ישנה חשיבות לפנייה בינלאומית למשתתפים באמצעי מדיה שונים, ברשתות החברתיות ובכנסים מתאימים. כמו-כן, חיבור לקהילות הבלוקצ'יין והקריפטו בעולם מהווה אלמנט משמעותי לגיוס מוצלח בעת הזו.

השימוש במטבע

ב-ICO, בתמורה לכספי הגיוס מונפקים למשתתפים מטבעות דיגיטליים (cryptocurrency  או digital/virtual coins) / טוקנים (tokens) ייעודיים לשימוש בתוצר הפרויקט הממומן. ישנה חשיבות רבה כי לטוקנים יהיה ערך יחודי עודף אשר כרוך וקשור באופן אינהרנטי לתוצר הפרויקט ואשר יצדיק את יצירת המטבע החדש. העדר הצדקה ליצירת מטבע חדש תקשה על יכולת גיוס הכספים המסגרת ה- ICO.

שקיפות ואבטחה

על מנת למזער את חששם של המשתתפים מהונאות ותרמיות מוצע כי היזמים והחברות המגייסות ב- ICO  ליצור מנגנוני אבטחה ונאמנויות ביחס לכספים המגויסים ופלטפורמת הגיוס. ישנה חשיבות רבה במתן גילוי מקיף ביחס למקום אחסון הכספים, הפעולות הנעשות בהם, ייעודם וכיו"ב. ישנה חשיבות רבה למתן גילוי נכון ביחס לחברה ולעסקיה, לפני ולאחר ה-ICO, במסמך ה- White Paper, באמצעי המדיה ובקהילות השונות. הדברים נכונים גם בשלב שקודם לגיוס וגם לאחריו, בשים לב שהמטבעות החדשים נרשמים למסחר בבורסות דיגיטליות ויסחרו בשוק המשני.

היעזרות ביועצים מקצועיים

ככלל, עולם המטבעות הדיגיטליים ותהליכי ה-ICO  הם צעירים יחסית. קיימת עמימות רגולטורית גדולה ביחס לנושאים אלה. הדברים נכונים גם בהיבט המשפטי וגם בהיבט המיסויי. נוכח אי הודאות בעניין, גם מצד החברה, וגם מצד המשתתפים, חשוב להיעזר ביועצים בעלי בקיאות ומומחיות בתחום, כמו גם היכרות טובה עם השחקנים השונים הפעילים בעולם. יעוץ איכותי משפר את סיכויי הצלחת ה-ICO.