מרדכי - חסקל | הסדרי נאמנות בעסקאות ביטקוין

הסדרי נאמנות בעסקאות ביטקוין

הסדרי נאמנות בעסקאות ביטקוין

עסקאות רכישת/מכירת ביטקוין (Bitcoin) רבות לא מתבצעות כלל, או מתבצעות ו"מתפוצצות", בשל פערי אמון, כוח וידע בין הצדדים.

כך לדוגמא: קונים מתלוננים כי העבירו למוכרים את תמורת רכישת הביטקוין, ונאלצו להמתין זמן רב עד שלארנקם הדיגיטלי (digital wallet) עבר הביטקוין (אם בכלל), וכי לעתים, בשל פערי הזמן, עודכן לרעתם שער ההמרה על ידי המוכר באופן חד צדדי והם קיבלו כמות ביטקוין קטנה מאשר זו שציפו לה. במקרים אחרים התלוננו קונים כי מה שהועבר לארנקם הדיגיטלי אינו ביטקוין אלא מטבע אחר מ"משפחת הביטקוין" (למשל ביטקוין גולד – Bitcoin Gold). בנוסף, לאחרונה אף נפוצו לא מעט מקרים בהם "נעקצו" קונים ומוכרים בעסקאות אקראיות שהתבצעו ברחוב ולא הושלמו במלואן.

על בסיס ניסיוננו, הסדרי נאמנות (escrow arrangements) שמספק משרדנו לעסקאות מכר ביטקוין ומטבעות דיגיטליים אחרים, מספקים מענה משמעותי למרבית הסיכונים האמורים.

בהסדרים מסוג זה, משרדנו מחזיק ביטקוין בארנק נאמנות דיגיטלי (ולעתים, בהתאם לנסיבות המקרה, גם את כספי תמורת הביטקוין – בחשבון בנק), בנאמנות עבור הקונה והמוכר בעסקת הביטקוין.

בכך, מתווסף לעסקה גורם מקצועי, עצמאי ובלתי תלוי במי מהצדדים.

הביטקוין מוחזק בארנק נאמנות ייעודי קר ומאובטח. בהתאם להסכם הצדדים, שער העסקה נקבע מראש, ולא משתנה בחלוף הזמן.
הביטקוין שמוזרם לארנק הנאמנות מצד המוכר, מאומת על ידי גורם מקצועי-טכנולוגי ששירותיו נשכרים על ידי משרדנו.

העסקה מושלמת, ומשרדנו משחרר את התמורות לצדדים, רק לאחר שהתמלאו כל התנאים הקבועים בהסכם נאמנות בכתב בין הצדדים למשרדנו, ובכל מקרה רק לאחר אימות הביטקוין שהעביר המוכר לארנק הנאמנות, ורק לאחר שהתמורה ששילם הקונה (בש"ח למשל) הועברה במלואה למוכר.

כמתחייב על פי חוק בהסדרי נאמנות שמספקים עורכי דין, מבוצע תהליך KYC מלא, על מנת למזער חששות מתחום איסור הלבנת ההון ומימון טרור. בנוסף, על פי בקשת הצדדים (או אחד מהם) ניתן לקבל מראש חוות דעת לגבי הטיפול המיסויי (הן ברמת הדיווח והן ברמת התשלום, ככל שנדרש) בקשר עם העסקה.

מנגנון הנאמנות לעסקאות ביטקוין ניתן להקמה במהירות, על פי הסכמים ברורים וידידותיים לצדדים, בפיקוח ובתפעול עורכי דין ממשרדנו.
תהליך הנאמנות מתחילתו ועד סופו מבוצע בשקיפות מלאה מול הצדדים, וכולל גם הסדרים לפתרון תקלות שונות שעלולות להיווצר בעסקה לאורך הדרך.