מרדכי - חסקל | דירוג לחברות ICO

דירוג לחברות ICO

משתתפי ICO (Initial Coin Offering) או לפחות רובם, כמשקיעים בדרכים מסורתיות יותר, מעדיפים לקבל החלטות השקעה על בסיס מושכל, קרי לאחר ניתוח מקצועי של מלוא המידע הרלוונטי בעניין.

לאור צורך זה, היה זה רק עניין של זמן עד שתוקם סוכנות שתספק דירוג לחברות המגייסות בשיטת ה-ICO.

שלוש חברות הדירוג הגדולות בעולם,Standard & Poor's (S&P),   Moody'sו- Fitch Group, (עדיין) לא במשחק.

בסוף 2016 הוקמה ICOrating, חברה הפעילה מברצלונה וסנט פטרבורג , המעניקה דירוג לחברות המנפיקות ב-ICO, על בסיס מחקר אנליטי עצמאי, באמצעות צוות מומחים בעלי ניסיון בעסקי האינטרנט, מימון המונים, בלוקצ'יין (blockchain) ומתודולוגיית הערכה השוואתית של חברות. במסגרת הדירוג נבחנים, בין השאר, היבטים טכנולוגיים של פעילות החברה ופלטפורמת הגיוס, המודל העסקי, תחרות, הצוות, החוזקות והחולשות של החברה, כמו גם השוק בו היא פועלת ואירועים הצפויים בשוק זה ובחיי החברה. המידע הנבחן מתקבל מהחברה המנפיקה וממקורות חיצוניים נוספים.

סולם הדירוג והרמות שלו מזכירים את אלה המוכרים בשוק ההון בתחום אגרות החוב. כך למשל משתלבים הדירוגים הפרטניים ברמות כגון (מהגבוה לנמוך): רמת השקעה, רמה ספקולטיבית, רמת אי-השקעה ורמת חדלות פירעון (דיפולט).

מובן שהדירוג המתקבל לחברה אינו בגדר המלצת השקעה או תחזית ביחס לתוצאותיה. אך, היעזרות בחברת דירוג הינה עוד אחד מהכלים העומדים בפני משתתפי ICO המבקשים לקבל החלטות מושכלות, בנוסף לדוחות בדיקת נאותות, סקירות ומחקרים המסופקים על ידי צדדים שלישיים עצמאים ומקצועיים (כגון: Smith + Crown), הדיונים הערים בקהילה המתוחכמת של הבלוקצ'יין והביטקוין (bitcoin) ועוד.